Doanh nghiệp đăng ký

Cập nhật: 05/12/2016

Truy cập

Để đăng ký thành viên hệ thống CSID Thành phố Hồ Chí Minh. Quý doanh nghiệp truy cập theo đường dẫn bên dưới để đăng ký

http://csid.gov.vn/dangky.html

Các bước đăng ký

(*) Bắt buộc

Thông tin chung

Điền đầy đủ các thông tin tổng quan như

Mã doanh nghiệp (*)

Mã số đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày thành lập (*)

Nhập định dạng ngày-tháng-năm, ví dụ: 15-10-2010

Tên Tiếng Việt (*)

Tên công ty theo Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên công ty theo Tiếng Anh - không bắt buộc

Tên viết tắt

Dạng viết tắt tên công ty

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ mà công ty sử dụng trong giao tiếp, công việc, đối tác...

Chọn "Tiếng Việt", "Tiếng Anh" hoặc có thể nhập vào các ngôn ngữ khác cách nhau bằng dấu phẩy ","

Logo

Tải lên hình ảnh LOGO công ty. Dung lượng ảnh không quá 2MB, định dạng ảnh cho phép .jpeg, .jpg.png

Địa chỉ (*)

Địa chỉ trụ sở chính hoặc văn phòng gia dịch của công ty.

Nhập vào Số nhà - Tên đường. Sau đó chọn Tỉnh/Thành phố => Chọn Quận/Huyện => Chọn Xã/Phường/Thị trấn

Giám đốc

Họ tên đầy đủ Tổng giám đốc / Giám đốc công ty. Ví dụ: Mr. Nguyễn Văn A

Số điện thoại (*)

Số điện thoại chính của công ty, số điện thoại được đăng ký trong hồ sơ đăng ký công ty.

Fax

Số Fax

Email (*)

Địa chỉ Email công ty, đây là địa chỉ email hợp lệ duy nhất nhận các thông tin cập nhật hệ thống như: đổi mật khẩu, thay đổi thông tin đăng ký...

Website

Website công ty, ví dụ: csid.gov.vn

Chú ý: Không cần nhập "http://"

Thông tin liên hệ

Thông tin người liên hệ trực tiếp của công ty, thông tin này sẽ là cầu nối giữa các thành viên với nhau.

Họ tên người liên hệ (*)

Họ tên người đại diện công ty tiếp nhận các liên hệ từ các thành viên từ hệ thống.

Chức vụ (*)

Nêu rõ chức vụ người đại diện

Điện thoại (*)

Điện thoại liên hệ

Email (*)

Email liên hệ

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, loại hình công ty.

Ngành nghề (*)

Chọn một hoặc nhiều ngành nghề mà công ty hoạt động

Loại doanh nghiệp (*)

Chọn một trong các loại hình công ty Tư nhân, Nhà nước, Liên doanh, Đối tác....

Lĩnh vực hoạt động (*)

Chọn một hoặc nhiều lĩnh vực mà công ty hoạt động

Nhân sự và Tài chính

Thông tin về nhân sự và tài chính. Các thông tin trên không bắt buộc cung cấp.
Tuy nhiên nếu có được các thông trên thì các đối tác sẽ có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp của bạn

Tổng nhân sự

Tổng số nhân sự công ty

Kỹ sư

Tổng số kỹ sư

Công nhân

Tổng số công nhân

Quản lý

Tổng số nhân sự quản lý

Kỹ thuật viên

Tổng số kỹ thuật viên

Nhân sự khác

Một số nhân sự khác

Vốn đăng ký

Vốn đăng ký công ty

Doanh thu hàng năm

Lấy doanh thu năm gần nhất

Khách hàng và Thị trường

Thông tin khách hàng và thị trường, nhằm để đối tác tìm hiểu thêm về công ty, tăng khả năng hợp tác

Chức năng lưu tạm

Chức năng "Lưu tạm" nhằm giúp người đăng ký lưu tạm lại các thông tin đăng ký.
Các thông tin được lưu tạm vào trình duyệt người đăng ký.

Kích hoạt tài khoản

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký, tài khoản của bạn chưa có hiệu lực đăng nhập vào hệ thống. Bạn cần chờ Trung tâm CSID xét duyệt và kích hoạt tài khoản cho bạn.

http://csid.gov.vn/dangnhap.html